SPRAWDŹ NASZ KANAŁ NA YOUTUBE!

Chcesz zacząć praktykę jogi w domowym zaciszu?
Spróbuj z naszą serią Fundamenty Jogi na YouTubie.

HELLO YOGI

REGULAMIN

§1. Rezerwacje i płatności

 

1) Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach i kursach rezerwacje są obowiązkowe.

 

2) Zapisy na kursy odbywają się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.

 

3) Podczas rezerwacji wymagane jest podanie imienia, nazwiska, e-maila oraz numeru telefonu.

 

4) Rezerwując miejsce wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez HelloYogi Twoich danych osobowych w celu realizacji zakupionych usług.   

 

5) Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie jest wpłata zaliczki w wysokości 100 złotych w terminie do 3 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.   

 

6) Zaliczka powinna zostać wpłacona na konto o numerze:

41 1950 0001 2006 0085 8363 0002

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska.   

 

7) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie nie dokonujemy zwrotu zaliczki.   

Drugą płatność w wysokości 200 złotych należy dokonać w dzień rozpoczęcia kursu w formie gotówki.   

 

8) W razie nieobecności na kursie, opłaconego karnetu nie można wykorzystać w ramach innych zajęć.

9) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w trakcie trwania kursu nie dokonujemy zwrotu kosztów kursu.

 

§2. Przebieg zajęć

 

1) Osoby niepełnoletnie mogą dołączyć do zajęć za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna, który skontaktuje się z nami i dostarczy pisemne oświadczenie.  

 

2) Zalecamy włożyć wygodny, niekrępujący ruchów strój. Ćwiczy się boso. Na salę wchodzi się bez obuwia i odzieży wierzchniej.

 

3) Osoby, które intensywnie się pocą proszone są o przynoszenie własnego ręcznika do osuszania ciała.

 

4) Uczestnicy mają do dyspozycji maty antypoślizgowe, z których można korzystać bezpłatnie. Można także przynosić własną matę.   

 

5) Uczestnicy mają do dyspozycji klocki, paski i inne akcesoria pomocnicze, z których można korzystać bezpłatnie.   

 

6) Obowiązkiem każdego uczestnika jest przestrzeganie i zachowanie czystości na sali oraz używanie sprzętu do jogi z szacunkiem i troską.   

 

7) Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w szatni. Bezwzględnie zabrania się udziału w zajęciach osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

 

§3. Zdrowie

 

1) Obowiązkiem każdego uczestnika jest poinformowanie nas o jakichkolwiek problemach zdrowotnych, które mogłyby wpłynąć na praktykę.   

 

2) Osoby z problemami zdrowotnymi nie mogą brać udziału w zajęciach bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.   

 

3) Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe na osobach, które decydują się praktykować wbrew zaleceniom lekarza i nie poinformowały nas o swoich problemach zdrowotnych.   

 

4) Kobiety w ciąży mogą dołączyć do zajęć po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań oraz po uzyskaniu zgody osoby prowadzącej zajęcia.   

 

5) Jeśli w trakcie zajęć pojawi się złe samopoczucie należy przerwać praktykę i zgłosić dolegliwości osobie prowadzącej zajęcia.   

 

6) Akceptując regulamin zgadzasz się, że praktyka może wiązać się z ryzykiem drobnych i poważnych obrażeń oraz, że ćwiczysz na własne ryzyko.   

 

7) Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje osoby prowadzącej zajęcia.

 

§4. Postanowienia końcowe

 

 1) Uczestnictwo w zajęciach jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania powyższego regulaminu.   

 

2) Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wejścia na zajęcia lub kontynuacji zajęć każdej osobie, która złamie postanowienia regulaminu.

Szkoła Jogi w Rzeszowie
Yoga w Rzeszowie w stylu Vinyasa
Joga w Rzeszowie w stylu Hatha Yoga

© 2020 helloyogi.pl |

CREATED WITH PASSION

Polityka Prywatności

| Regulamin